Home

De Utrechtse Academisch Specialisten Vereniging (UASV) stelt zich tot doel de omgeving van de medisch specialist in het UMCU zo transparant mogelijk te maken opdat interactie tussen medisch specialist en zijn/haar werkomgeving zo goed mogelijk verloopt.

Er zijn hiervoor onder meer goede contacten met het Stafconvent (SC) en de Ondernemingsraad (OR) van het UMCU.

Ook op landelijk niveau wordt u vertegenwoordigd. Leden van de UASV hebben zitting in het bestuur van de Kamer Academisch Medisch Specialisten (KAS) van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en zijn zo vertegenwoordigd in het landelijk overleg met de overheid, over zaken die voor de academisch medisch specialist van belang kunnen zijn.

Deze website geeft toegang tot zo veel mogelijk voor de medisch specialist relevante informatie over zijn/haar werkomgeving in het UMCU. Deze informatie is op deze website alleen toegankelijk voor leden van de UASV.

Meer weten? Mail ons via info@uasv.nl